Política de protecció de dades i Cookies2022-03-02T08:33:22+00:00

Política de protecció de dades

Mitjançant aquest avís, Dissenys Dimont S.L. domiciliada a C/ Energia 40, Polígon Industrial Vinyats II de Sant Joan de Vilatorrada amb adreça de correu electrònic dimont@dimont.cat, d’ara endavant, Dimont, informa els usuaris de la web d’Internet de la seva propietat, d’ara endavant, Usuaris i la pàgina web, sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, d’ara endavant, les dades Personals, perquè els Usuaris determinin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar a Dimont les dades Personals que se’ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels usuaris amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts per Dimont en el website o a través del lloc web. Dimont es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Dimont anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Legislació

D’acord amb el que estableix l’Article 12 del Reglament Europeu de Protecció de Dades, relatiu a la transparència de la informació, comunicació i modalitats d’exercici dels drets de l’interessat i de l’Article 13, relatiu a la informació que s’ha de facilitar quan les dades personals s’obtinguin de l’interessat.

Responsable del tractament Identitat: Dissenys Dimont S.L., en endavant, Dimont amb domicili social a C/ Energia 40, Polígon Industrial Vinyats II de Sant Joan de Vilatorrada, amb CIF B-60996048 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 28775, foli 1, full B-141718 inscripció 1a. Així mateix, en el cas que registri les seves dades personals en algun dels formularis d’aquest web, les dades facilitades seran incorporades als fitxers automatitzats de Dissenys Dimont S.L.

Finalitat del tractament

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat la gestió de la relació amb els potencials clients que contacten per mitjà dels diferents formularis de contacte.

– Finalitat del formulari de comentaris i suggeriments: gestionar degudament la seva consulta o suggeriment.

– Finalitat del formulari per a treballar a Dimont: gestionar les sol·licituds d’ocupació presentades.

– Finalitat del formulari de subscripció a la newsletter: gestionar l’enviament del butlletí de novetats Dimont.

Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti la baixa del servei. Les dades es poden cedir a empreses prestadores de màrqueting digital amb fins d’anàlisi, generació de perfils d’ús, estudis de màrqueting o enquestes de qualitat i millora de la interacció amb els nostres clients.

Legitimació

L’informem que la base legal per al tractament de les seves dades és la de gestionar les sol·licituds que ens remeti a través dels diferents formularis disponibles. L’interessat dóna el seu consentiment a l’omplir el formulari i enviar les seves dades.

Conservació de les dades

Les dades proporcionades es conservaran durant els terminis legalment establerts.

Cessions de dades

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal o en el cas d’enviaments de publicitat en què seran cedides a empreses que gestionin el màrqueting digital i a distribuïdors oficials. En aportar-nos les seves Dades Personals a través d’aquest portal, vostè ens autoritza a tractar i compartir la seva informació amb aquests col·laboradors. La seva autorització inclou aquells casos en què, per eficiència del servei, els prestadors puguin estar ubicats als Estats Units d’Amèrica o altres països o territoris situats fora de l’Espai Econòmic Europeu que no tinguin un nivell de protecció de dades equiparable al del seu país o, si s’escau, al de la Unió Europea.

Drets de l’interessat

Tindrà dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Podrà sol·licitar la limitació o oposició del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per complir amb les obligacions legalment establertes.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils

No es fan sobre l’usuari decisions individuals automatitzades ni s’elaboren perfils que produeixin efectes jurídics o l’afectin significativament de manera similar.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Per a l’exercici dels seus drets ha d’enviar un correu electrònic a dimont@dimont.cat indicant per escrit la seva petició i adjuntant fotocòpia del seu DNI.

Exercici de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Per a l’Exercici dels Seus drets ha d’enviar un correu electrònic a dimont@dimont.cat indicant per Escrit su Petició i adjuntant fotocòpia del su DNI.

Mesures de seguretat

Tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, Dimont aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc. Dimont no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Dimont; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o càrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Dimont.

Tractament basat en el consentiment l’afectat

A través d’aquesta pàgina web www.dimont.cat no es recull cap dada personal sense el seu consentiment.

Deure de confidencialitat

De conformitat amb l’article 5.1 f) del Reglament (UE) 2016/679 Dimont, es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-les només per a les finalitats indicades.

Inexactitud de les dades obtingudes directament de l’afectat

Als efectes que preveu l’article 5.1 d) del Reglament (UE) 2016/679, no seran imputables al responsable del tractament les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten, si vostè no ha exercit el seu dret de rectificació.

Dret a reclamar

En el cas que no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades podrà dirigir les seves reclamacions davant les autoritats de protecció de dades.

Cookies

Dimont pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines web del portal. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web del Portal s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que Dimont reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que s’hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir cookies creats per altres proveïdors. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el Portal, no resulta necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per Dimont, sense perjudici que en tal cas serà necessari que l’Usuari es registri com a usuari de cada un dels serveis la prestació requereixi el previ registre. Les cookies que s’utilitzen en els llocs i pàgines web del Portal poden ser servides per Dimont, en aquest cas se serveixen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les cookies per compte de Dimont (com per exemple, les cookies que s’empren per servir la publicitat o determinats continguts i que fan que l’Usuari visualitzi la publicitat o certs continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminada). Sempre que no hagi activat l’opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, Un. Pot explorar el seu disc dur seguint el manual d’instruccions i ajuda del seu sistema operatiu (normalment, en sistemes operatius Windows haurà de consultar la carpeta C (o la unitat de disc corresponent Windows / cookies) per a conèixer amb més detall cada servidor des d’on s’envien les cookies.

Aquest lloc web utilitza cookies i serveis de tercers. Llegir més D'acord