Avís Legal2022-03-02T08:33:22+00:00

Avís legal

El present avís legal, d’ara endavant, l’Avís Legal, regula l’ús del servei del lloc web d’Internet www.dimont.cat, d’ara endavant Website de Dissenys Dimont S.L., en endavant, Dimont amb domicili social C/ Energia 40, Polígon Industrial Vinyats II de Sant Joan de Vilatorrada, amb CIF B-60996048 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 28775, foli 1, full B-141718 inscripció 1a. Tots els productes i serveis continguts en la present web són prestats per Dimont de conformitat amb la normativa vigent en matèria serveis telemàtics.

Legislació
Amb caràcter general les relacions entre Dimont amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents al web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Ús i accés d’Usuaris
L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Dimont. L’accés a qualsevol dels productes o serveis inclosos en la present web per part de l’Usuari es realitzarà sota la seva única i exclusiva responsabilitat, exonerant a Dimont de qualsevol responsabilitat referent a això. Dimont podrà rebutjar l’accés a qualsevol Usuari des del moment en què tingui coneixement que l’Usuari no compleix amb els requisits abans esmentats. La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari del lloc web, d’ara endavant, l’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Dimont en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi al lloc web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el website, ja que es pot haver modificat.

Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Dimont i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de Dimont. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de Dimont són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Contingut del web i enllaços (links)
Dimont no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de les seves pàgines web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitzi. Dimont no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços (links) o cercadors de les pàgines web de Dimont.

Intercanvi o difusió d’informació
Dimont declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de les seves pàgines web. La responsabilitat de les manifestacions difoses en les seves pàgines web correspon a qui les realitzen.

Aquest lloc web utilitza cookies i serveis de tercers. Llegir més D'acord